Ny kollega

Velkommen

Du skal nu være i FK Marievang enten som ansat, studerende, praktikant eller på anden måde tilknyttet os i en periode.

Vi syntes derfor, at det er vigtigt, at du kender til vores leveregler, såvel de skrevne som de (hidtil) uskrevne.

Derfor bedes du læse dette igennem på din første dag eller - allerhelst - inden du starter.

Din mentor/kontaktperson kan svare på spørgsmål, der måtte melde sig i den forbindelse -og alle dine nye kollegaer stiller sig selvfølgelig også til rådighed.

Vi har hver dag kl. 13.00 et lille planlægningsmøde, som vi alle deltager i. Hér - og på vores personalemøder - er du ligeledes velkommen til at stille undrende spørgsmål og bidrage med input.

Dagens/ugens gang

Vi møder alle hver dag kl. 13.00.

Dagen starter - som før nævnt - med et lille møde. Hér fordeles opgaver, gives beskeder og samles op på evt. konflikter mm. fra den foregående dag.

Fredag holder vi et "rigtigt" personalemøde fra kl. 12-13.30. Dagsordenen hænges op på kontoret et par dage før. Alle kan skrive punkter på. Du kan evt. gøre det sammen med din mentor. Man giver sin mening til kende på mødet - eller i øvrigt i det rette forum - ikke bagefter!

Referat fra personalemødet sættes i en ramme på kontoret og derefter i en mappe, som bliver låst inde. Dette skal læses inden næste p-møde.

Evt. sygemelding skal ske på kontorets tlf. 58 52 53 80 inden mødetid. Er du syg henover en weekend, skal du gen-sygemelde dig hver mandag.

Ligeledes skal raskmelding ske, inden du møder op i klubben igen. Dette er for at forhindre unødig vikarbrug.

Er du syg mere end 4 dage, vil din mentor/nærmeste kollega kontakte dig for at høre, hvordan det går og om der er planlagte opgaver, som andre skal overtage.

Læge- og tandlægebesøg planlægges så vidt muligt udenfor arbejdstiden.

Man har selvfølgelig ret til at ringe og modtage opkald i sin arbejdstid. Men mobiltelefonen bliver i skuffen på kontoret eller i tasken. Ingen opkald eller beskeder, mens man er mellem børnene. Hér kan være undtagelser, hvis man venter et vigtigt opkald.

Rygning er ikke tilladt i hele arbejdstiden. Hverken på matriklen eller hvis man er på tur.

Da ingen af os har en arbejdsdag, der er over 6 timer, har man som udgangspunkt ikke pauser, aftenvagter undtaget, hvor man har betalt pause fra 18-18.30.

Man må selv have overblik over, hvornår man kan slappe lidt af, gå fra eller evt. lave forberedende arbejde. Der skal i dette især tages hensyn til medlemmer og forældre - men selvfølgelig også ens kollegaer.

Man optjener afspadsering, når man har merarbejde. Denne afvikles efter aftale med lederen.

Mange af klubbens rum rummer spil af forskellig art. Voksne spiller aldrig med hinanden, men spiller med medlemmerne eller sætter disse i gang med indbyrdes spil i stedet.

Ingen ansatte omgås klubbens medlemmer i fritiden - eller har kontakt via Facebook og lign. fora, med mindre man naturligvis er i en betroet stilling som træner, kontaktperson eller andet. Og man husker i alt, hvad man foretager sig, at man er voksen og rollemodel. Medlemmerne har brug for ansvarlige voksne omkring sig - ikke ekstra venner.

I klubben har vi en Café. Hér kan man spise på lige fod med medlemmerne og alt koster det samme for ansatte som for børn.

Klubben lukker kl. 18 på hverdage, men allerede ved 17-tiden kan man starte oprydningen. Denne er et fælles ansvar uanset uddannelse og stillingsbetegnelse. Der skal altid være rum åbne og tilgængelige for medlemmerne - også i ydertimerne. Alle skal føle, at de er velkomne - også kl. 17.30.

Få yderligere informationer om klubben og de værktøjer, vi bruger i dagligdagen på kontoret eller hos din mentor/vejleder/kontaktperson.

Se blandt andet

  • Personalemappen
  • Virksomhedsaftalen
  • Handleguiden
  • Værdier
  • Politikker
  • Personalemødereferater
  • Evalueringsskemaer
  • APV

Endelig skal du være opmærksom på at du har udvidet tavshedspligt, når du arbejder med børn og unge. Dvs. at din tavshedspligt ikke ophører, når du forlader klubben.