Politikker

Alkoholpolitik

Personalet

  • Det er ikke tilladt at indtage alkohol eller andre rusmidler på institutionen samt i hele arbejdstiden også selvom man er på tur, lejr eller lignende. Undtagelsen er dog flg. særlige lejligheder: Jubilæer, runde dage og beståede eksamener.
  • Det er ikke tilladt at møde på arbejde i påvirket tilstand.
  • Medarbejdere med alle typer afhængighedsproblemer henvises til behandling.
  • Vi har alle et ansvar for at forhindre eller afhjælpe misbrugsproblemer hos en kollega, hvilket fordrer åbenhed fra alle sider.

I forhold til børn og forældre

  • Der bliver ikke udskænket alkohol ved fester på institutionens grund, når disse har deltagelse af børn og forældre.
  • I det daglige har personalet for øje at arbejde forebyggende på alle planer gennem holdningsarbejde overfor den enkelte og hele grupper, foredrag, kampagner osv.
  • Ved mistanke om misbrug i familier følges handleguiden.