Værdier

Vi ønsker at

 • Være en klub "for alle", men have plads til og drage omsorg for de svage.
 • Være en del af lokalområdets samlede forbyggende indsats overfor f.eks. kriminalitet og misbrug samt indenfor sundhed og seksualitet.
 • Bibringe børnene / de unge forståelse og tolerance overfor andre menneskers forskelligheder og lære dem at tage hensyn.
 • Anvende fællesskabet som et pædagogisk redskab.
 • Bruge lokalområdet som ressource og være en ressource i lokalområdet.
 • Bidrage til at udvikle nye interesser og idealer hos medlemmerne - være med til at "åbne verdenen" for dem.

Det står vi for!

 • Gennem aktivt nærvær får vi medlemmerne til at føle sig velkommen.
 • Den enkelte medarbejder er bevidst om egen rolle, virkemidler og ansvar.
 • Oplysende virksomhed gennem målrettede aktiviteter.
 • Deltagelse i tværfagligt samarbejde med skole, forvaltning og områdets foreninger mv.
 • Aktiv forældrekontakt.
 • Gennem sport og aktiviteter for alle - heraf styrke sportsånd, fairplay, sammenhold og fællesskab.
 • Den almene sundhed søges styrket gennem sport, leg og bevægelse.
 • En bred sammensat personalegruppe.
 • Ture og arrangementer for alle på tværs af alder og køn.
 • Ugentlige personalemøder og daglig opfølgning.